Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

oczyszczalnia przydomowa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to ekologiczny system usuwania nieczystości z domowej sieci kanalizacyjnej i wydajna ekonomicznie alternatywa szamba. Wewnątrz instalacji zachodzą naturalne procesy biologiczne, które doprowadzają do rozkładu ścieków bytowych. Bakterie beztlenowe aktywne są w osadniku gnilnym, w którym zachodzą także takie zjawiska fizyczne, jak sedymentacja i flotacja. W ich wyniku nierozpuszczalne cząstki stałe opadają na dno zbiornika i tworzą osad. W drugim etapie cząsteczki zanieczyszczeń rozkładane są przez mikroorganizmy tlenowe.

 

Opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków

Mówi się, że przydomowe oczyszczalnie ścieków to instalacje bezobsługowe. To jednak nie do końca prawda, ponieważ przydomowe oczyszczalnie ścieków trzeba regularnie opróżniać. Konkretnie chodzi tutaj o usunięcie nierozpuszczalnych osadów z osadnika gnilnego. Nie trzeba tego robić tak często, jak w przypadku szamba bezodpływowego, dlatego koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni są dużo niższe, a sama inwestycja zwraca się już po 3-6 latach. Opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków konieczne jest minimum raz na rok, ale w niektórych przypadkach należy dokonywać go częściej, nawet cztery razy w roku. Częstotliwość uwarunkowana jest wielkością i ilością zbiorników oraz liczbą komór w osadniku gnilnym. Opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków powinno zostać wykonane przez wykwalifikowaną firmę asenizacyjną, ponieważ wymaga przestrzegania szczególnych środków ostrożności. Pamiętajmy, że ignorowanie opróżniania osadnika może doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania oczyszczalni, zamulenia systemu odprowadzania, a nawet do samoczynnego wylewu ścieków. Kilka razy w roku należy kontrolować poziom osadu w strefie aktywacyjnej.

Jak dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Regularnie opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków to nie wszystkie czynności eksploatacyjne, o których należy pamiętać. Firmy asenizacyjne zajmują się także oczyszczaniem przydomowych oszczani ścieków. Polega ono na czyszczeniu filtrów lub ich wymianie. Czyszczenie filtrów należy wykonywać minimum dwa razy w roku. Filtr powietrza powinno się wymieniać co 3 miesiące. Konieczne jest także regularne stosowanie biopreparatów, które uzupełniają kultury mikroorganizmów i utrzymują odpowiednią jakość flory bakteryjnej. Biopreparaty w przydomowej oczyszczalni ścieków stosuje się średnio raz na tydzień. Stosowanie biopreparatów zwiększa wydajność pracy osadnika gnilnego i pozwala uzyskać wyższy poziom oczyszczenia ścieków. Można również stosować preparaty na rozkład kożucha i udrożnienie syfonu. W oczyszczalniach, w których stosuje się urządzenia do napowietrzania ścieków należy dodatkowo pamiętać o konserwacji ich podzespołów – dyfuzory i membrany wymagają czasem wymiany. Co jakiś czas trzeba dodatkowo regulować natlenienie oraz kontrolować skład odpływu.

 

Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
google logo